งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Loginวันนี้ในอดีต
สถิติผู้เข้าชม
144234
วันนี้วันนี้24
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้55
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้340
เดือนนี้เดือนนี้1693
ทั้งหมดทั้งหมด144234
54.205.205.47
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนดาราพิทยาคม หรือหัวข้อด้านล่าง (วันเริ่มทำแบบสำรวจ 23 เมษายน 2556) <<ผลการสำรวจ>>

PostHeaderIcon แหล่งเรียนรู้ภายใน

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 โรงเรียนดาราพิทยาคม อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ที่

แหล่งเรียนรู้

ความสำคัญ

1

ศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4

ศูนย์การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

5

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6

ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

7

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศึกษา

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

8

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพละศึกษา

9

ห้องสมุดโรงเรียน

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

10

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

11

ห้องโสตทัศนศึกษา

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

12

ห้องแนะแนว

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน

13

ห้องพยาบาล

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

14

ห้องสหกรณ์ร้านค้า

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

15

ห้องพยาบาล

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียนด้านสุขภาพ

16

ห้องประชาสัมพันธ์

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

17

ห้องสมานฉันท์

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน

18

เรือนเกียรติยศ

ใช้สำหรับจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เช่น โล่ ถ้วยรางวัล

19

โรงอาหาร

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

20

หอประชุม

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

21

สวนป่า

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

22

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

 

 

PostHeaderIcon แผนที่โรงเรียนดาราพิทยาคม

ดู โรงเรียนดาราพิทยาคม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ค้นหา
Google+

 

ราคาน้ำมันวันนี้
อุณหภูมิวันนี้
QR-Code
ข่าววิชาการ
ThaiTeachers.TV Video
Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู | รวมข้อมูล วีดีโอ เพื่อการศึกษาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ThaiTeachers.TV
 • การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน
  ชมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องการบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ส่งเสริมทักษะอ่านเขียน - Primary TAs : Literacy Support
  แมรี บิลลิออส เป็นครูผู้ช่วยสอนที่ทำหน้าที่สนับสนุนโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เธอแสดงบทเรียนตัวอย่าง 3 บทเรียน จากโครงการ และอภิปรายถึงความต้องการ และข้อดีของการเสริมทักษะการอ่านเขียน แมรีทำงานร่วมกับแดน พิกการ์ด ครูประจำชั้นอย่างใกล้ชิด แมรีเตรียมพร้อม วางแผน และสอนบทเรียน 36 บท ตามโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนสำหรับเวลา 12 สัปดาห์โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรได้แก่ การเขียนเพื่อจูงใจ การเล่าเรื่องตามจินตนาการ และการเขียนรายงานตามลำดับเวลา กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คนจะได้รับการเสริมทักษะนอกห้องเรียนโดยมีแมรีเป็นผู้นำโดยใช้ความเข้าใจ จินตนาการ และทักษะ รายการตอนนี้แสดงให้เห็นการทำงานของแมรี การกระตุ้นนักเรียนให้พัฒนาทักษะการเขียน และการคิด รวมทั้งการทำงานโดยใช้ทรัพยากรจากโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียน นักเรียนอ่านบทความที่คัดลอกจากงานชิ้นล่าสุดของพวกเขา เรื่องเกี่ยวกับเทพนิยาย และตำนาน และคำแนะนำสำหรับคนแปลกหน้าที่จะมาโรงเรียน ในรายการมีการอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีนำโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนมาใช้ปฏิบัติ เวิร์กช็อปฝึกการเล่าเรื่องและการเขียนรายงาน บทเรียนเสริมทักษะนอกห้องเรียน
 • มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 5 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
  (ตอนต่อ) ทุกคนโฟกัสไปที่การสร้างภาพ กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลก ต่างๆนานา ขณะที่เราเองมีผลการอ่านน้อยลงทุกที เราควรมองจุดไหนเป็นหลักกันแน่
 • เพศศึกษา 360 องศา : ก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ คุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  ตามไปดูคุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม หลังจากผ่านการอบรมกับองค์การแพธ คุณครู และเพื่อนครูอีก 2 ท่านได้ร่วมกันจัดตั้งชุมนุมก้าวย่างอย่างเข้าใจขึ้น โดยเริ่มที่นักเรียนชั้น ม.4 มีการประเมินผลคือ ผ่าน / ไม่ผ่าน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้คุณครูมณีรัตน์ก็นำความรู้ด้านเพศศึกษารอบด้านไปสอดแทรกอยู่ในชั่วโมงแนะแนว ซึ่งรับผิดชอบในฐานะครูประจำชั้นในอีกทางหนึ่งด้วย
 • มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
  จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ
วัดผลประเมินผล
ข่าวโรงเรียนรอบ สพม.39